חנות מדי קרינה וציוד נלווה


הצגת כל המוצריםצפייה בעגלה
עגלת הקניות שלך ריקה.

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
מזוז יכריע בנוגע להקלה על הקמת אנטנות סלולריות

במשרד התקשורת טוענים כי ההסדר הנוכחי מאזן את הצורך בין קידום תחרות ואספקת שירותים מתקדמים באמצעות מסלול רישוי יעיל להקמת מתקני שידור סלולריים - לבין אינטרסים תכנוניים בליבת חוק התכנון והבנייה.

01/07/2009     ?subject=îæåæ éëøéò áðåâò ìä÷ìä òì ä÷îú àðèðåú ñìåìøéåú">שלח תגובה במיילגד פרץ - גלובס

חילוקי דעות קשים בצוות הבינמשרדי בנושא האנטנות (מתקני גישה אלחוטיים) של חברות הסלולר. בסוף השבוע שלח הצוות את מסקנותיו ליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, שיצטרך להכריע בין עמדת משרדי התקשורת ומשרדי הגנת הסביבה והפנים בשאלת המשך הקמת מתקני גישה סלולריים שאינם כפופים לחוק התכנון והבנייה ומשמשים את חברות הסלולר כאמצעי מהיר ויעיל להרחבת הכיסוי של הרשתות שלהן.

במשרד התקשורת טוענים כי ההסדר הנוכחי מאזן את הצורך בין קידום תחרות ואספקת שירותים מתקדמים באמצעות מסלול רישוי יעיל להקמת מתקני שידור סלולריים לבין אינטרסים תכנוניים העומדים בליבת חוק התכנון והבנייה. לטענת המשרד יש להשאיר את הסדר הפטור מהחוק בתוקף עד מציאת חלופה יעילה ומוכחת.

מנגד, טוענים במשרדי הפנים ואיכות הסביבה כי יש לבטל את הפטור בתוך חצי שנה מרגע קבלת החלטת היועמ"ש. במשרד הפנים טוענים כי הפטור מהחוק יוצר תקדים מסוכן, לפיו חברות תשתית אחרות ידרשו פטורים דומים ולכן חובה להכפיף את כולם לחוקי התכנון והבנייה.