חנות מדי קרינה וציוד נלווה


הצגת כל המוצריםצפייה בעגלה
עגלת הקניות שלך ריקה.

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
רשות השידור מפעילה משדרים ללא היתר הפעלה מהמשרד לאיכות הסביבה

ל"גלובס" נודע כי רשות השידור שכרה את שירותיה של חברת קרקם, על-מנת להסדיר את קבלת ההיתרים ולעמוד בדרישות החוק.

?subject=øùåú äùéãåø îôòéìä îùãøéí ììà äéúø äôòìä îäîùøã ìàéëåú äñáéáä">שלח תגובה במיילגד פרץ - גלובס - 13.10.09

רשות השידור מפעילה משדרים ללא היתר הפעלה כנדרש ממשרד לאיכות הסביבה. הפעלת משדרים ללא היתר הפעלה היא עבירה פלילית. מדובר בכ-7 משדרים הפזורים ברחבי הארץ אשר נמצאים בכ-14 מתקנים.

ל"גלובס" נודע כי רשות השידור שכרה את שירותיה של חברת קרקם, על-מנת להסדיר את קבלת ההיתרים ולעמוד בדרישות החוק, אך קבלת ההיתרים לא תהיה מלאכה קלה.

המשמעות של היתר הפעלה היא שיש למשדרים היתר קרינה מהמשרד לאיכות הסביבה, ונראה שהבעיה היא בתחום היתר הבנייה מהרשויות המקומיות, אך בכל מקרה לא ניתן לקבל היתר הפעלה ללא היתר בנייה והמשדרים פועלים שלא כחוק.

חלק מהמשדרים הבלתי חוקיים נמצאים בתל-אביב בבית כלל, בחיפה במגדל פנורמה, ובירושלים ברוממה.

מרשות השידור נמסר בתגובה: "אלו משדרים הפועלים מזה שנים. מיקומם והתדרים בהם הם משדרים מאושרים על-ידי כל הגורמים במדינה. רשות השידור אכן מעסיקה את קרקם לטפל בקבלת אישורי הפעלה, בתיאום עם המשרד לאיכות הסביבה".

מהמשרד לאיכות הסביבה נמסר: "לאחר כניסתו לתוקף של חוק הקרינה הבלתי מייננת, הוציא המשרד התראה לפני צו סילוק לכל משדרי הרשות שפעלו ללא היתר. בעקבות כך הרשות התחילה בתהליך להסדרת הנושא. בשלב זה לרשות יש היתר הקמה לכל משדריה ואין סביב מתקניה חריגות קרינה. היתר הפעלה ניתן אך ורק למתקן בו יש היתר בניה או פטור מהיתר בניה. כל משדרי רשות השידור נמצאים בתהליך לקבלת היתר בניה אך באותם המקרים בהם הרשות לא תקבל היתר בנייה, יוציא המשרד צו סילוק לאותו מתקן ויפעל ליישום הצו".