חנות מדי קרינה וציוד נלווה


הצגת כל המוצריםצפייה בעגלה
עגלת הקניות שלך ריקה.

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
רמת קרינה חשמלית מסוכנת התגלתה ב- 60% מן הבדיקות שנערכו בבתי ספר באיזור המרכז

בשורות מעוררות חרדה עולות מן הבדיקות למדידת קרינה חשמלית שערכה מלר"ז-המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל ברחבי הארץ:
ב-20% מתוך 495 הבדיקות שנערכו בבתי ספר, גני ילדים, מבני ציבור, בתים פרטיים, משרדים ושטחי ציבור התגלו חריגות קרינה העוברות בעשרות אחוזים את סף הקרינה המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה והארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC).

mamy.co.il - 20.12.09

לפי ארגון זה, מתקני חשמל החושפים את הציבור לקרינה בלתי מייננת בטווח 2 ועד 4 מיליגאוס (שדה מגנטי), הינם גורם אפשרי לסרטן ולכן, ממליץ הארגון לנקוט באמצעים של זהירות מונעת.  חריגות הקרינה שמצאה העמותה בלטו במיוחד במדידות שנערכו בגני הילדים ובתי הספר.מתוך 86 בתי ספר שנבדקו בפתח תקווה ורמלה, ב-52 מהם (58%) התגלו רמות קרינה שהגיעו גם עד ל-100 מיליגאוס (8 בתי ספר). בגני הילדים המצב היה פחות חמור, אך עדיין לא מעודד:כאן נבדקו 341 גנים, ורמת הקרינה ב-33 מתוכם (10%) עברה את רמת הקרינה המומלצת על ידי המשרד להגנת הסביבה. לדבריו של ד"ר סטיליאן גלברג, ראש אגף קרינה במשרד לאיכות הסביבה, תלמידים השוהים שעות ארוכות במוסדות חינוך הממוקמים סמוך לקווי מתח גבוה של חברת החשמל, או בכיתות ליד ארונות חשמל גדולים, מצויים בסכנה בריאותית בשל בהיותם חשופים לרמות קרינה גבוהות מהערך המומלץ כיוון שחשיפה לקרינה ממתקני החשמל היא רצופה, ממושכת ונכפית על הציבור לא תמיד בידיעתו. לעומת רמות הקרינה בבתי ספר וגני ילדים, המדידות החריגות במבני הציבור, בבתים הפרטיים ובמשרדים, על אף שעברו בהרבה את סף הקרינה המומלץ, הגיעו לרמת קרינה חורגת נמוכה יותר שנעה סביב  10 – 20 מיליגאוס.  

בעקבות המדידות נערך השבוע דיון מיוחד של הועדה המשותפת לסביבה ובריאות בכנסת. בתום הדיון הוחלט כי משרד החינוך יגבש בתוך חודשיים תוכנית הכוללת פתרונות לבעיות הקרינה והצעות למקורות מימון לטיפול בנושא.