חנות מדי קרינה וציוד נלווה


הצגת כל המוצריםצפייה בעגלה
עגלת הקניות שלך ריקה.

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
מהיום: הקמת אנטנה רק באישור

חוק הקרינה הבלתי מייננת שנכנס לתוקפו מחייב את חברות הסלולר לקבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה לפני שהן מציבות אנטנה (nrg 01.01.07)

חוק הקרינה הבלתי מייננת (קרינה בעלת אנרגיה נמוכה ואורך גל ארוך) נכנס הבוקר (ב') לתוקף. החל מהיום מחויבות חברות הסלולר לקבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה לפני שהן מציבות אנטנות בארץ. העובר על החוק צפוי לעונש של חצי שנת מאסר.

 

החוק קובע כי "לא יקים אדם מקור קרינה, לא יפעיל מקור קרינה ולא ייתן שירות למדידת קרינה, אלא אם כן בידו היתר הקמה, הפעלה או היתר למתן שירות".

היתר הקמה יינתן בתנאים הבאים: "מבקש ההיתר ביצע הערכה של רמות החשיפה המרביות של בני אדם והסביבה לקרינה הצפויה ממקור הקרינה לכשיופעל, לרבות בעת תקלה [...] ננקטו האמצעים הדרושים להגבלת רמת החשיפה של בני האדם והסביבה לקרינה הצפויה ממקור הקרינה לכשיופעל [...] לרבות אמצעים טכנולוגיים נאותים הנמצאים בשימוש, וכן ננקטו אמצעי הזהירות והבטיחות שקבע השר".

בישראל מוצבות כ-5,000 אנטנות סלולריות המספקות שירות תקשורת נייד. כל אנטנה יכולה לספק מספר שיחות בו זמנית וככל שעולה מספר המשתמשים בטלפון סלולרי באותו אזור, יש צורך ביותר אנטנות כדי להבטיח את הקליטה והשידור.