חנות מדי קרינה וציוד נלווה


הצגת כל המוצריםצפייה בעגלה
עגלת הקניות שלך ריקה.

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
הגבלת גיל השימוש בטלפונים ניידים

דוח של ארגון הבריאות העולמי קובע כי קיימת סכנה בחשיפת ילדים לשימוש בטלפון נייד סקירה משווה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (אתר nfc 5.1.07)

במסמך זה מוצגים בקצרה מחקרים שעסקו בהשלכות הבריאותיות של השימוש בטלפונים ניידים על המשתמשים בהם בכלל ועל ילדים ובני נוער בפרט, וכן סקירה של המצב החוקי בישראל ובמדינות אחרות - בריטניה, פולין, נורבגיה, שווייץ, הולנד, ספרד, אוסטרליה ואירלנד.

מן המסמך עולה כי במדינות שנסקרו אין חקיקה המגבילה את גיל המשתמשים בטלפונים ניידים. עם זאת, המודעות לנושא הולכת וגוברת, ובאה לידי ביטוי בהמלצות של גופים ממשלתיים להגביל את השימוש של ילדים בטלפונים ניידים.

רקע

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לסיכונים הבריאותיים הנובעים מקרינת האנטנות, המשדרים והטלפונים הניידים. בשנת 2000 פורסם דוח ראשון של ארגון הבריאות העולמי בנושא. בדוח צוינו הסכנות הנובעות מהחשיפה לקרינה בעת השימוש בטלפונים ניידים או בעת שהייה ממושכת בקרבת אנטנות והשדות האלקטרוניים הנוצרים בסביבתן. יש לציין כי הדוח לא קבע במפורש שהשימוש בטלפון ניידים כרוך בסכנה בריאותית כגון סרטן או תופעות בריאותיות אחרות, אלא הדגיש את הסכנות האפשריות של חשיפה לקרינה. במחקר צוינו רק שתי סכנות מובהקות של השימוש בטלפונים ניידים: א. השימוש בטלפון נייד בשעת נסיעה עלול לגרום לתאונות דרכים; ב. השימוש בטלפון נייד ליד מכשירים חשמליים בבתי-חולים עלול לשבש את פעולתם.

בשנת 2003 התפרסם בשבדיה מחקר על השפעת השימוש בטלפונים ניידים על בני נוער. המחקר הצביע על סיכון ממשי לבני נוער עקב השפעת חום הקרינה על תפקוד המוח. צוות המחקר המליץ על שימוש בדיבורית, על דיבור עם אנטנה פתוחה ועל הרחקת האנטנה מהאוזן.

לאחרונה פרסם ארגון הבריאות העולמי את הממצאים העיקריים של דוח חדש בנושא. מהדוח עולה כי אין הוכחה לנזק ישיר שקרינת מכשירים ניידים גורמת לאדם בוגר. השינוי הבולט במסקנות מחקר זה לעומת המחקר של שנת 2000 היה בנושא הסכנה שבחשיפתם של ילדים לקרינה בעת השימוש בטלפון נייד, מכיוון שלילדים יש גולגולת דקה. בעקבות תוצאות המחקר, ארגון הבריאות העולמי ממליץ כעת שלא לאפשר שימוש של ילדים בטלפונים ניידים בלא דיבוריות, ומכל מקום להימנע מהצמדת המכשיר לאוזן.

חשוב לציין שמחקרים בנושא ההשלכות הבריאותיות של הקרינה הם ארוכי טווח, אך השימוש בטלפונים הניידים החל לפני 15 שנה בלבד.

סקירת המצב בישראל

בישראל אין חקיקה המגבילה את השימוש בטלפונים ניידים לפי גיל. הקרינה האלקטרומגנטית זוכה להתייחסות ציבורית ומופעל לחץ ציבורי שלא להציב אנטנות תקשורת אלחוטית ליד בתי-ספר. בעקבות מחקרו האחרון של ארגון הבריאות העולמי החליטה שרת התקשורת דליה איציק לחייב את חברות התקשורת האלחוטית להדפיס אזהרה ובה מידע על הסיכונים והנזקים האפשריים לילדים משימוש בטלפונים הניידים.

לאחרונה הכינה המועצה הלאומית לשלום הילד הצעת נוהל למכירת מכשירי טלפון ניידים לקטינים. ההצעה אינה עוסקת בבעיה מן ההיבט הרפואי אלא מתמקדת בהגנה החוקית על ילדים בעסקות. ההצעה מתבססת על ההסדר הקיים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ובה שתי דרכים להתמודד עם התופעה של מכירת מכשירי טלפון ניידים לקטינים:

  • הגבלת המכירה של מכשירים ניידים לילדים מתחת לגיל 16 במסלולים השונים של חברות התקשורת, משום שכניסה למסלול כזה היא בגדר התקשרות חוזית.

  • התניית מכירת מכשירים ניידים לילדים מתחת גיל 14 בבתי עסק בהסכמה בכתב ומראש של ההורים.

בימים אלו מתגבשת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת שימוש בטלפון נייד לילדים), התשס"ה-2005, של ח"כ לאה נס. הצעת החוק מבקשת לאסור מכירת מכשירים ניידים לילדים שגילם מתחת ל-8 וכוללת דרישה להוספת אזהרה לצרכן על גבי המכשיר בדבר הנזקים שהוא עלול לגרום. ההצעה מטילה סנקציות עונשיות על היצרן בגין הפרת החוק. היא גובשה בתגובה לממצאי המחקר האחרון של ארגון הבריאות העולמי.

במסמך זה מוצגים בקצרה מחקרים שעסקו בהשלכות הבריאותיות של השימוש בטלפונים ניידים על המשתמשים בהם בכלל ועל ילדים ובני נוער בפרט, וכן סקירה של המצב החוקי בישראל ובמדינות אחרות - בריטניה, פולין, נורבגיה, שווייץ, הולנד, ספרד, אוסטרליה ואירלנד.

מן המסמך עולה כי במדינות שנסקרו אין חקיקה המגבילה את גיל המשתמשים בטלפונים ניידים. עם זאת, המודעות לנושא הולכת וגוברת, ובאה לידי ביטוי בהמלצות של גופים ממשלתיים להגביל את השימוש של ילדים בטלפונים ניידים.

רקע

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לסיכונים הבריאותיים הנובעים מקרינת האנטנות, המשדרים והטלפונים הניידים. בשנת 2000 פורסם דוח ראשון של ארגון הבריאות העולמי בנושא. בדוח צוינו הסכנות הנובעות מהחשיפה לקרינה בעת השימוש בטלפונים ניידים או בעת שהייה ממושכת בקרבת אנטנות והשדות האלקטרוניים הנוצרים בסביבתן. יש לציין כי הדוח לא קבע במפורש שהשימוש בטלפון ניידים כרוך בסכנה בריאותית כגון סרטן או תופעות בריאותיות אחרות, אלא הדגיש את הסכנות האפשריות של חשיפה לקרינה. במחקר צוינו רק שתי סכנות מובהקות של השימוש בטלפונים ניידים: א. השימוש בטלפון נייד בשעת נסיעה עלול לגרום לתאונות דרכים; ב. השימוש בטלפון נייד ליד מכשירים חשמליים בבתי-חולים עלול לשבש את פעולתם.

בשנת 2003 התפרסם בשבדיה מחקר על השפעת השימוש בטלפונים ניידים על בני נוער. המחקר הצביע על סיכון ממשי לבני נוער עקב השפעת חום הקרינה על תפקוד המוח. צוות המחקר המליץ על שימוש בדיבורית, על דיבור עם אנטנה פתוחה ועל הרחקת האנטנה מהאוזן.

לאחרונה פרסם ארגון הבריאות העולמי את הממצאים העיקריים של דוח חדש בנושא. מהדוח עולה כי אין הוכחה לנזק ישיר שקרינת מכשירים ניידים גורמת לאדם בוגר. השינוי הבולט במסקנות מחקר זה לעומת המחקר של שנת 2000 היה בנושא הסכנה שבחשיפתם של ילדים לקרינה בעת השימוש בטלפון נייד, מכיוון שלילדים יש גולגולת דקה. בעקבות תוצאות המחקר, ארגון הבריאות העולמי ממליץ כעת שלא לאפשר שימוש של ילדים בטלפונים ניידים בלא דיבוריות, ומכל מקום להימנע מהצמדת המכשיר לאוזן.

חשוב לציין שמחקרים בנושא ההשלכות הבריאותיות של הקרינה הם ארוכי טווח, אך השימוש בטלפונים הניידים החל לפני 15 שנה בלבד.

סקירת המצב בישראל

בישראל אין חקיקה המגבילה את השימוש בטלפונים ניידים לפי גיל. הקרינה האלקטרומגנטית זוכה להתייחסות ציבורית ומופעל לחץ ציבורי שלא להציב אנטנות תקשורת אלחוטית ליד בתי-ספר. בעקבות מחקרו האחרון של ארגון הבריאות העולמי החליטה שרת התקשורת דליה איציק לחייב את חברות התקשורת האלחוטית להדפיס אזהרה ובה מידע על הסיכונים והנזקים האפשריים לילדים משימוש בטלפונים הניידים.

לאחרונה הכינה המועצה הלאומית לשלום הילד הצעת נוהל למכירת מכשירי טלפון ניידים לקטינים. ההצעה אינה עוסקת בבעיה מן ההיבט הרפואי אלא מתמקדת בהגנה החוקית על ילדים בעסקות. ההצעה מתבססת על ההסדר הקיים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ובה שתי דרכים להתמודד עם התופעה של מכירת מכשירי טלפון ניידים לקטינים:

  • הגבלת המכירה של מכשירים ניידים לילדים מתחת לגיל 16 במסלולים השונים של חברות התקשורת, משום שכניסה למסלול כזה היא בגדר התקשרות חוזית.

  • התניית מכירת מכשירים ניידים לילדים מתחת גיל 14 בבתי עסק בהסכמה בכתב ומראש של ההורים.

בימים אלו מתגבשת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת שימוש בטלפון נייד לילדים), התשס"ה-2005, של ח"כ לאה נס. הצעת החוק מבקשת לאסור מכירת מכשירים ניידים לילדים שגילם מתחת ל-8 וכוללת דרישה להוספת אזהרה לצרכן על גבי המכשיר בדבר הנזקים שהוא עלול לגרום. ההצעה מטילה סנקציות עונשיות על היצרן בגין הפרת החוק. היא גובשה בתגובה לממצאי המחקר האחרון של ארגון הבריאות העולמי.

 


למסמך המלא, המכיל גם סקירה השוואתית של המצב החוקי במס' מדינות בעולם [קישור]